วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ดร.ปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 โครงการความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาจีน – ไทย 210 สาขา “สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนและความร่วมมืออาชีวศึกษาจีน – ไทย” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และบริษัท การศึกษานานาชาติ ถังฟง กรุ๊ป ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 นำโดย เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และผู้บริหารสถานศึกษา cvm 19 สาขา ของ สอศ. ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน