วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการประเมินโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ RRR Award 2023 เข้านิเทศติดตามผลการดำเนินงานของทีมธุรกิจ ANDA Waffle วาฟเฟิลกรอบภูเก็ตสไตล์ ผลงานของนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต