วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรทางสมรรถนะวิชาชีพด้านธุรกิจ และบริการตอบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาด้านอาหารที่สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงานร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ โดยได้รับเกียรติจาก นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม และนางวิรินทร์ตรา ประภากิจยศพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราไวย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต