วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในโครงการรักการอ่านสร้างการเรียนรู้ โดยงานวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต