วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด การประกวดโครงงานวิชาการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ