วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดสอบสัมภาษณ์โควตาระดับ ปวช. ณ ห้องราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel