วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ดำเนินการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมิน “สุดยอดเยาวชนคนตรงห่อ” ระดับสถานศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมิน สุดยอดคนตองห่อ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต