วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2567 จัดโดย สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต