วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ดร. วิทยา เกตุชู พร้อมด้วยนางสาวกุลริศา ตรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมต้อนรับนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน ณ ด่านท่าฉัตรชัย ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคถลาง