วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในฐานะคณะกรรมการด้านการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการใช้งบประมาณของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสะพานหิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต