วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการออกแบบ และ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ร่วมสร้างสรรค์ศิลปะบนกำแพง street art พิพิธภัณฑ์มีชีวิตในพื้นที่ชุมชนโกมารภัจจ์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต