วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมสวัสดีปีใหม่ มอบคุกกี้ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ แก่ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา กลุ่ม Stakeholder ดังนี้

 1. นายอุมัธ สวาหลัง
  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต
 2. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
  ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
 3. นายระวิ ดาบทอง
  ประธานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 4. นายปัญญา หัตถิ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 5. ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 6. นายเอกชัย ไชยสุวรรณ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาคา
 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
 8. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
 9. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ