วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มข้น รอบบรรจุ 2 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต