วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ดร.วิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานพัฒนาหลักสูตร งานความร่วมมือ ร่วมประชุมหารือ การสอบวัดระดับภาษาจีนกับสถาบันขงจื๊อ ณ ห้องประชุมเกียรติคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต