วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ดร. วิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นิเทศการจัดการเรียน การสอน ครูผู้ช่วย ณ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต