วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนัก ศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน ชุดเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นอัจฉริยะ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาคภาคใต้ปีการศึกษา 2566 ณวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช