วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 หมวดวิชาภาษาจีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง และมีความสุข ด้วยกิจกรรมภาษาจีนน่ารู้น่าเรียน ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต