วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา ในการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ห้องเรียนความร่วมมือ Minor แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต