วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567ผลงาน “ชุดเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น” แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับรางวัลติดดาว ⭐️⭐️⭐️ (ระดับผลงานคุณภาพ) การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ ในกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา :Smart Invention & Innovation ปี 2567 ภาคใต้ จัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฏร์ธานี