วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมต้อนรับ นักศึกษาโครงการนานาชาติ ASEAN ROK V2.นักศึกษาจาก 10 กลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมเรียนหลักสูตรทวิภาคีระยะสั้น วิชาการโรงแรม และอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต