วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานในการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2567 ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต