วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 งานโครงการพิเศษ เเละบริการชุมชน ร่วมกับงานเเนะเเนว งานแนะแนว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยแผนกวิชาต่างๆ ของวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมพี่ชวนน้องมองอนาคต การแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต