วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566งานแนะแนว และจัดหางาน แผนกวิชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ออกแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง