วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย ครูปฐมาภรณ์ เหลืองอมรไพศาล Ms.Darigold Jangad Cadugnog งานความร่วมมือ คุณชิดชนก แสงรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเครือโรงแรมภูเก็ต 9 และคุณธิติพันธ์ คงแดง ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับและแผนกแม่บ้าน โรงแรมแกรนด์กะตะ เข้าร่วมพิธิเปิดการประชุม “2nd Capacity Building Workshop” ณ โรงแรม Hyatt Hotel Manila ประเทศฟิลิปปินส์