วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตรับรางวัล “ครูดีศรีภูเก็ต” (ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา) โดย ดร.สุนทร พลรงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ เป็นประธานในพิธี ตัวแทนครูอาวุโส นายอดิศักดิ์ ชัชเวช กล่าวให้พร เนื่องในวันครูและพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีมอบรางวัลแด่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต