วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 นางสาวกุลริศา ตรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมชมการประกวด Miss Grand Thailand 2024 การประกวดรอบชุดชาติพันธุ์ใต้ (Renaissance of the south) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงยิม 4000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต