วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเยี่ยมชมบรรยากาศ การรายงานตัวเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต