วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในรายวิชาสัมมนาการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการสัมมนาโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทล.บ.65/1 มีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเป็นนักศึกษาแผนกการท่องเที่ยวชั่นปีที่ 1 ทล.บ.66/1,66/2 จำนวน 42 คน เวลา 13.00 ~ 17.00 น. ณ อาคารนริศร ห้อง 513 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต