วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการ STOP DISTURB MY TOILET กิจกรรมสร้าง Video Content หัวข้อรณรงค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต