วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน ระดับ ปวช. รอบปกติประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต