วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 13-14 มกราคม 2567 งานทะเบียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต