วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เยี่ยมชมการร่วมกิจกรรม SPK Open House การแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ตโดย ครูจารึก ศรีนาค เเละนักศึกษา ระดับปวส. ทวิภาคี. ร่วม เสวนาในหัวข้อเรื่อง เรียน สายยอาชีพดีอย่างไร และทวิภาคี คือ อะไร ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต