วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ว่าที่ร้อยหญิงปวีณา บุญญานุพงศ์ และนางสาวสุดารัตน์ เอ่งฉ้วน ผู้กำกับลูกเสือ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พฤศจิกายน 2566 โดยนำตัวแทนชมรมลูกเสือวิสามัญ ระดับปวช.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 7 คน ณ โรงเรียนปลูกปัญญา อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต