วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ และนางกาญจนา ทรงยศ รักษาการ.รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษา V-NET สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต