วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านระเบียบ การเงิน การคลัง และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นางทิพมาศ บูรณะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร โครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต