วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม :โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพการบัญชี ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบภายในของนักบัญชียุคดิจิทัล”วิทยากร คุณภูมิศักดิ์ สินจรูญศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะซูพรีม คอนซัลติ้ง จำกัดในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องพรหมเทพ ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตโดย.. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2/2