วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ Bizcom Doo Dee มีสัมมาคารวะ กิจกรรม “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” โดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 304 คนได้รับเกียรติ จาก ครูกันต์ชิสา มีนุ่น ครูภูเบศ ดีบุก และครูพรนภา จิรกุลาภิบาล มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ในครั้งนี้