วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพฯ และนักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ณ ห้องราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต