วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หน้าหลัก

ข้อมูลสถานศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้อำนวยการ

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย ร่วมโครงการร้านสวัสดิการเชิงธุรกิจ จัดโดย ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดร้านสวัสดิการ ปันรักษ์คาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านสวัสดิการเชิงธุรกิจสำหรับเสริมสร้างรายได้ให้แก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว การเปิดร้านกาแฟที่ดูดีมีมาตรฐานภายในหน่วยงาน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มาใช้บริการ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งสามารถยกระดับองค์กรให้เกิดความเป็นมืออาชีพได้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

บทเรียน

นักศึกษา ปริญญาตรี

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวนักเรียน

ข่าวรับสมัครงาน

ประเภทวิชาพาณิชกรรม/บริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทวิชา