วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หน้าหลัก

ข้อมูลสถานศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้อำนวยการ

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการกิจกรรมวันไหว้ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตประจำปีการศึกษา 2567 “วัฒนธรรมไทยน้อมร่วมใจ ไหว้ครูเชิดชูคนต่งห่อ ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง โดยได้รับเกียรติจาก นายชลำ อรรถธรรม ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน พร้อมมอบทุนการศึกษามูลค่ากว่า 760,000 บาท โดยมี ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ ส่งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และให้โอวาทเนื่องในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

ภาพกิจกรรม

การทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ต กับนักศึกษาอาเซียนในโครงการ ASEAN ROK TVET Mobility Programme

บทเรียน

ข่าวนักเรียน

ข่าวรับสมัครงาน

ประเภทวิชาพาณิชกรรม/บริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทวิชา