วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร คณะครู ผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะฯ ร่วมพิธีเปิด การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ครั้งที่ 33 โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัยทักษะฯ ร่วมกับ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ร่วมด้วย ณ ห้องราไวย์ อาคาร R-Phuket วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต