วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

กิจกรรมจับฉลากของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกิจกรรม จับฉลากของขวัญ เนื่องในโอกาส สวัสดีปีใหม่ 2566 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์