วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

กิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อนำเสนอด้านมารยาทไทย ของนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมเข้าแถว ภาคเช้า ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต