วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

กิจกรรมเวทีศึกษาและสรุปถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาเพื่อนำมาจัดทำสื่อเผยแพร่

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฯ งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “กิจกรรมเวทีศึกษาและสรุปถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาเพื่อนำมาจัดทำสื่อเผยแพร่” ดำเนินงานโดย งานกิจกรรมฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และโครงการ To Be Number 1 ทั้งนี้ได้มีคุณวรยศ บุญทองนุ่ม หรือแพท นักร้องนำวง POWER PAT มาร่วมร้องเพลงและทำกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องราไวย์ อาคาร R-phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต