วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

กิจกรรม “วันดินโลก”

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “วันดินโลก” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ณ บริเวณสนามบาส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต