วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ◄

Download :รายงานครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ปี 2567
Download :รายงานครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ปี 2566
Download :รายงานครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ปี 2565
Download :รายงานครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ปี 2564
Download :รายงานครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ปี 2563
Download : รายงานครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ปี 2562
Download : รายงานครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ปี 2561
Download : รายงานครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ปี 2560
Download :รายงานครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ปี 2559
Download : รายงานครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ปี 2558