วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ

Download:ข้อมูลงบประมาณปี 2567
Download:ข้อมูลงบประมาณปี 2566
Download:ข้อมูลงบประมาณปี 2565
Download:ข้อมูลงบประมาณปี 2564
Download:ข้อมูลงบประมาณปี 2563
Download:ข้อมูลงบประมาณปี 2562
Download:ข้อมูลงบประมาณปี 2561
Download:ข้อมูลงบประมาณ ปี 60
Download:ข้อมูลงบประมาณ ปี 59
Download:ข้อมูลงบประมาณ ปี 58