วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

Download:ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ปี 66
Download:ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ปี 65
Download:ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ปี 64
Download:ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ปี 63
 Download:ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ปี 62
 Download:ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ปี 61
 Download:ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ปี 60
 Download:ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ปี 59
 Download:ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ปี 58
 Download:ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ปี 57
 Download:ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ปี 56
 Download:ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ปี 55
 Download:ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ปี 54
 Download:ข้อมูลตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ปี 53