วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการประหยัดและออม เพียงเปิดบัญชีและออมเงินกับธนาคารโรงเรียน จะได้รับคูปอง 1 ใบต่อการทำรายการ 1 ครั้ง เพื่อรับเงินรางวัล มากมาย ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการประหยัดและออม เพียงเปิดบัญชีและออมเงินกับธนาคารโรงเรียน จะได้รับคูปอง 1 ใบต่อการทำรายการ 1 ครั้ง เพื่อรับเงินรางวัล มากมาย ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *