วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ” วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ” วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้อง 623 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต