วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาทักษะสู่โลกการทำงานยุคดิจิทัล”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาทักษะสู่โลกการทำงานยุคดิจิทัล” The development Work Skills To Digital World Wide วันที่ 1 กันยายน 2565 ห้อง 122-123 อาคารปฏิพัทธ์